Klíčové systémy

 

Proč a jakým způsobem navrhnout a poté realizovat klíčový systém ?

 

 

Především ve větších objektech, ale nejen v nich, uživatelé často narážejí na komplikace, spočívající v používání velkého nepřehledného počtu klíčů při průchodu různými místnostmi. Tyto obtíže eliminuje vhodně navržený systém - zařízení generálního klíče ( dále jen ZGK ). V takovém uspořádání má každý držitel klíče přidělen určitý stupeň oprávnění k přístupu do jednotlivých místností v budově. Toto oprávnění lze rozdělit do dvou rovin. V první jsou uživatelé s rozšířenou možností přístupu a ti pak disponují tzv. VYŠŠÍMI KLÍČI.

Mezi tyto klíče patří jak klíč generální, jímž lze otevřít všechny vstupy v objektu, tak i klíče, kterými lze odemknout jen libovolně předem zvolenou skupinu zámků. Druhá rovina oprávnění přístupu je tvořena uživateli, kteří svým klíčem otevřou pouze jednu vložku (resp. pozici, neboť na jedné pozici může být několik shodných vložek). Eventuálně ještě mohou tito uživatelé otevřít navíc i vložku společnou pro více účastníků (např. vchod do budovy). Při vytváření ZGK lze tedy zvolit prakticky libovolnou kombinaci přístupů jednotlivých vyšších klíčů do různých pozic, přičemž ke každé pozici lze vždy vyrobit dílčí klíč, který nic jiného neotevírá (viz druhá rovina oprávnění přístupu).

 

Výhody klíčových systémů:

  • přehled a organizace v klíčovém hospodářství
  • každý pracovník má přesně vymezena oprávnění ke vstupu
  • mnohdy značná úspora času oproti manipulaci s množstvím klíčů
  • finanční úspory plynoucí z menšího počtu klíčů
  • bezproblémové řešení mimořádných situací

Nevýhody klíčových systémů:

  • náklady při ztrátě některého z vyšších klíčů

Z uvedeného vyplývá výhodnost použití systému prakticky ve všech objektech. Nejjednodušší systémy lze realizovat v rodinných domcích, kde děti nemají například možnost vstupu do garáže nebo pracovny, přičemž dospělí disponují přístupem neomezeným apod. Standardní úlohou je řešení menších firem, kde lze prakticky realizovat jakékoliv přání uživatele. U systémů v řádu stovek a tisíců zámkových vložek, které je samozřejmě rovněž možné je mnohdy zapotřebí použít i několik kompatibilních profilů klíčů.

 

Postup práce při přípravě realizace

 

 

1.     Důvody vedoucí k realizaci klíčového systému pro právě tento objekt a z nich vycházející jeho předběžné schéma .

2.     Stanovení dveří, které mají být novým klíčovým systémem ovládány a jejich jednoznačné označení.

3.     Stanovení osob, které budou mít do těchto dveří přístup.

4.     Vytvoření klíčového plánu za pomoci příkladů naznačených dále nebo za pomoci projekční kanceláře nebo specializované firmy.

5.     Ujasnění funkčního využití objektu a nároků na bezpečnost systému. Podle toho volit požadovaný materiál a jeho skladbu.

 

 

 

Volba nejvhodnějšího materiálu

 

 

Existuje řada firem nabízejících různé materiály pro výrobu systémů. Cílem naší firmy je poskytnout zákazníkovi co nejširší možnost výběru. Proto  kromě standardně námi používaných materiálů nabízíme i materiál firem, se kterými spolupracujeme a který pokrývá prakticky celý kvalitativní sortiment. Přípravná fáze u všech systémů, která již byla popsána, je naprosto stejná . Dále uvedeme již zmíněný výčet používaného materiálu od nejlevnějších druhů. Uvedené ceny jsou bez DPH a pouze orientační.

 

1.     Tuzemské zámkové vložky FAB jsou v bezpečnostním provedení, které je bez problémů co se týče pojištění majetku. Jedná se o klasickou technologii s pěti stavítky. Systém lze problematicky (s ohledem na použitý profil) doplnit o vložky proti odvrtání, visací zámky, vrchní zámky a některé další komponenty. Nevýhodou je použití nechráněných profilů, které jsou běžně duplikovány. Cena se u standardního provedení pohybuje kolem 400.- Kč za vložku. Tyto vložky jsou výhodné tam, kde není požadována ochrana výroby duplikátů klíčů. Lze s nimi řešit v některých případech i pláště budov.

2.    Nejpoužívanějším současným materiálem jsou tuzemské vložky GUARD, které vycházejí z profilových řad GPI rakouského výrobce EVVA. EVVA je také majitelem české firmy GUARD, což dává zákazníkům jistotu renomované značky s širokým servisním zázemím a tradicí. V tomto materiálu jsme schopni nabídnout jak běžné profilové řady, tak i chráněný profil, který je vyráběn jen pro naši firmu. Cenově lze hovořit o relaci cca 500-700,- Kč.

3.     Dalšími materiály jsou vložky, které využívají pokrokových technologii. Vedoucím výrobcem v této oblasti je rakouská firma EVVA, která u  vložek DPI a DPS využívá navíc bočního jištění. Tyto vložky jsou standardně upraveny proti odvrtání. U systému DPS Makro je realizována prakticky nejdokonalejší ochrana profilu, který je vyroben pouze pro naši firmu a je patentově chráněn. Duplikáty klíčů je tedy možné vyrobit pouze u nás a po předložení odpovídající bezpečnostní karty. Cena se pohybuje kolem 1500.- Kč za vložku. Za tuto cenu však dostává zákazník nejen plnou firemní podporu, ale neoddiskutovatelně kvalitativně to nejlepší.

4.     Nové technologie využívá i nová skupina vložek vybavená bočními stavítky. Jednodušší materiál nabízí firma DOM za cenu do 1000.- Kč za vložku. Kvalitativně nejvýše stojí švýcarské vložky KESO v ceně kolem 4000.- Kč za vložku využívající však navíc tzv. dvojitá stavítka, což rapidně zvyšuje jak bezpečnost, tak i počet kombinací. Špičkou v této kategorii je opět firma EVVA disponující mechanickým systémem 3KS též nazývaným jako labyrint nebo současným vrcholem sortimentu magnetickým systémem MCS. Ceny za vložku se zde pohybují od 4000.- do 7000.- Kč.

 

 

Po určení vhodného materiálu je nutné změřit potřebnou délku vložek tak, aby pokud možno byly co nejblíže kování, avšak s kladnou tolerancí, tzn. aby vždy vyčnívaly. Udávají se vždy dva rozměry, a to na každou ze stran otevřených dveří od podélné osy zadlabacího zámku. Samozřejmě včetně stávajícího nebo budoucího kování. Tyto údaje se zjišťují v rámci projektových prací v případě zakázky s požadovanou montáží do objektu.

 

 

 

 

 

Chráněný profil - ano či ne?

 

 

Pokud je ZGK realizováno v CHRÁNĚNÉM PROFILU ( což se týká naší nabídky ), je možno přidělávat klíče do systému pouze po předložení bezpečnostní karty, kterou zákazník  dostává při  převzetí ZGK,  a navíc  jenom u naší firmy.  Tímto způsobem je znemožněno nekontrolovatelné kopírování a přidělávání klíčů ze systému. Každý  klíč i  vložka jsou  kvůli snadné identifikaci označeny  číslem pozice, ke které se vztahují. To spolu se zákaznickým schématem  umožňuje poměrně rychlou orientaci při montáži i při správě klíčového systému.

 

 

 

Servis systémů - základní předpoklad trvalé funkce

 

 

Již realizované funkční ZGK lze dále rozšiřovat o další nové pozice ( vstupy ) i o další vyšší klíče s novou kombinací povolených přístupů. V tomto případě již však vzniká možnost určitého omezení a to v závislosti na rozsahu jak původního ZGK, tak i nového požadavku na rozšíření. Toto omezení vyplývá z konečného počtu matematických kombinací hloubek "zubů" na klíčích ( resp. velikostí stavítek ). Proto jsou pak jednotlivé požadavky řešeny individuálně s ohledem na konkrétní případ ( s použitím vlastního počítačového software ). Komplikacím při rozšiřování ZGK se dá do značné míry předejít zahrnutím rezerv a výhledů již při zadávání systému. Tyto rezervy je pak možné už v první fázi zpracovat alespoň projektově.V případě ztráty některého z klíčů ze systému je třeba všechny vložky, které byly ztraceným klíčem otevírány, přestavět na jiný kód klíče. ( V praxi to lze řešit v průběhu jednoho pracovního dne ). Kvůli možným finančním nákladům, souvisejících s přestavěním vložek v důsledku ztráty klíčů ( především vyšších ), doporučujeme správci systému zavést pro držitele klíčů finanční spoluzodpovědnost.